Bosch en Duinweg. Terug
. Vanuit Oud-Velp gaan we deze keer naar het uiterste zuiden van Velp. Vanaf de voormalige Generaal de Bonskazerne loopt een brede geasfalteerde weg naar de ingang van het Mob-complex (mobilisatie), genaamd kamp Driehuis. Zo’n twintig meter voor de afgesloten ingang buigt de weg af naar rechts. En dat is dan de Bosch en Duinweg. Deze weg loopt richting Reek en gaat bij de gemeentegrens over in de Driehuizerweg. Vandaar ook de naam van het militaire complex. Aan de rechterkant van deze weg staan twee boerderijen, beiden bewoond door een familie Van Thiel. Deze families voeren daar al generaties lang hun boerenbedrijf. Aan de linkerkant van de weg liggen bossen op een heuvelachtig terrein, Dat terrein is grotendeels in bezit van Defensie. Die heuveltjes nu zijn duinen, Maasduinen: opgewaaid zand uit de vele beddingen die de Maas vroeger heeft gehad. In vroeger tijden lagen er namelijk geen dijken langs de rivieren en het water zocht zich via een brede bedding met vele zijtakken  een weg naar lager gelegen gebied. In de zomer, als er weinig aanvoer van water was, vielen grote delen van deze bedding droog. De zon verwarmde het fijne zand en de wind deed de rest: het zand ging verstuiven en bleef liggen op plaatsen waar enige begroeiing van bomen was. In het begin van de vorige eeuw zijn er op grote schaal eenvormige bossen aangelegd op de schrale zandgronden. Zo’n bos bestond uitsluitend uit naaldhout. Dit hout werd gebruikt in de mijnbouw in Limburg om mijnschachten te stutten. In het verleden (ca. 1935) is het zand van deze duinen gebruikt om het terrein op te hogen waarop de nieuwe Velpse parochiekerk en pastorie zijn gebouwd. Met karren werd dit zand via de kortst mogelijke weg naar de bouwplaats gebracht. Op deze route ligt nu de Zandkruiersweg. De Bosch en Duinweg vormt sinds een gemeentelijke herindeling in 1994 de grens tussen de gemeente grave en de gemeente Landerd. De boerderijen staan nog op Velps grondgebied maar de duintjes liggen sindsdien in Landerd. Tot slot. Deze Maasduinen zijn niet uniek In de directe omgeving zijn nog meer van deze duinen te vinden. De heuveltjes in de Gasselse bossen, het heuvelachtige terrein nabij Mill en Herperduin zijn voorbeelden hiervan. Meer informatie over Velpse straten vindt u op de website www.velpsheem.nl  Namens Velps Heem: J.Linders Foto: Tinus Peters