Doel Velps HeemStichting Velps-Heem

Velp (NB) heeft een rijke historie die het verdient om voor het nageslacht bewaard te blijven. Met dit doel voor ogen hebben een paar enthousiaste Velpenaren begin 2012 het initiatief genomen voor de oprichting van de stichting Velps-Heem, die zich verdiept in de historie van Velp. Het betreft hier het grondgebied en de bewoners van de voormalige gemeente Velp, die op 1 juli 1942 aan de gemeente Grave werd toegevoegd.

Dat doet Velps Heem door zaken over de geschiedenis van Velp te verzamelen, vast te leggen, te publiceren en te presenteren. Hierbij wordt samengewerkt met het Brabants historisch informatie centrum (BHIC). Ook wordt een beroep gedaan op (oud)inwoners die herinneringen, foto’s en documenten kunnen inbrengen. Het resultaat van dit speurwerk wordt van tijd tot tijd gepresenteerd in de vorm van een themagerichte expositie, een publicatie als boek of artikel of als lezing.