Lezing over het Kerkje
Terug
22 NOV 2018 • 20.00 UUR Lezingen over én in het oude Sint-Vincentius Kerkje Velps Heem organiseert samen met KihK een lezingenavond over het oude Sint Vincentius kerkje in Velp. Historicus Wim Kattenberg zal in gaan op de bredere context op de bestuurlijke, economische en kerkelijke ontwikkeling van Noordwest-Europa vanaf 500 in het algemeen, die van het Nederrijn-Maasgebied en Velp in het bijzonder. Monumentendeskundige Hugo van Capelleveen zal zich richten op de ontwikkeling van de kerkelijke bouwkunst in algemene zin en specifiek voor het voormalige Sint-Vincentius kerkje.
Wim Kattenberg en Hugo van Capelleveen hielden in november een lezing over de geschiedenis en de bouwhistorie van het oude kerkje in Velp. Was u er niet bij of wilt u het nog eens nalezen? Voor € 3,50 kunt het boekje bij Velps Heem kopen. Neemt u contact op via velpsheem@gmail.com.