Pastoor Loeffsweg Terug
Op weg in Velp:  Pastoor Loeffsweg In de Arena van 28 oktober j.l. gaf ik u een beschrijving van de Basilius van Bruggelaan. Deze keer is mijn aandacht uitgegaan naar een tijdgenoot van Basilius van brugge, namelijk Henrick Jacobs’ Loeffs, Hij was pastoor in Velp in de periode van 1629 tot 1670. De naar hem genoemde straat is de Pastoor Loeffsweg. Deze weg wordt aan de ingang vanaf de Bronkhorstweg gemarkeerd door een groot beeld, het zgn. Heilig Hartbeeld. Het is opnieuw een bijzondere straat want er staat geen enkel woonhuis. Er staat slechts één markant gebouw, namelijk de voormalige parochiekerk van Velp, gewijd aan de H. Vincentius. Momenteel is dit kerkje in gebruik als expositieruimte en er worden ook concerten gegeven, georganiseerd door de Stichting Kunst in ’t Kerkje. De weg eindigt op de kruising met de Basilius van Bruggelaan. Pastoor Loeffs was een, zeker voor zijn tijd, zeer veelzijdig ontwikkeld man. Vanaf het begin van zijn pastoraat maakte hij aantekeningen in het zogenaamde Memori Boeck dat is teruggevonden in het parochie- archief en nu in beheer is van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC). Pastoor Loeffs en Basilius van Brugge leefden in de tijd van de 80-jarige oorlog. Dat was de strijd tussen Spanjaarden (lees Katholieken) en de opstandelingen van de Republiek (lees Protestanten). Tijdens deze strijd ging de vesting Grave diverse malen over in handen van één van deze partijen. Tijdens bezetting door Protestantse troepen was de uitoefening van de katholieke godsdienst ten strengste verboden en daarom gingen de Graafse parochianen in Velp naar de kerk. Velp maakte immers deel uit van de vrije Heerlijkheid van het Land van Ravenstein en de hertog van Kleef was hier de baas. En deze hertog was katholiek. Hierdoor kreeg pastoor Loeffs de zorg over een zeer groot aantal parochianen. Daarbij kreeg hij enige tijd later assistentie van Basilius van Brugge, die aanvankelijk ook bij hem inwoonde. Ook pastoor Loeffs is dus van grote betekenis geweest voor de parochie Grave. In het Memori Boeck van pastoor Loeffs vinden we aantekeningen van velerlei aard. Zo schreef hij o.a. het “Drama van den Verloren Zoon” waaraan overigens weinig literaire waarde werd gehecht. Ook in sterrenkunde had hij zich bekwaamd zoals blijkt uit aantekeningen van een cursus planetarium waarin hij nauwkeurige aantekeningen over de stand van sterren en planeten bijhield, van maand tot maand en van week tot week. Ook hield hij zich bezig met het weer en de wisseling van de seizoenen waarover hij verschillende spreuken noteerde. Op de eerste bladzijde van zijn Memori Boeck schreef hij waarom e.e.a. schriftelijk werd vastgelegd, namelijk om bewaard te blijven voor het nageslacht. Nou, dat is hem gelukt! Veel respect voor deze man waarvan de naam op het straatnaambord helaas verkeerd gespeld is. Hij verdient beter. Bron van deze informatie: BHIC Grave. Foto: Tinus Peters. Voor meer informatie over de geschiedenis van Velp.